Elektronický zápis předmětů

NEMOHU NAJÍT PŘEDMĚT, KTERÝ SI CHCI EL. ZAPSAT. ZADÁM VŠECHNY PODMÍNKY A PROGRAM NIC NENAJDE. CO S TÍM?
  • Zadejte méně podmínek (např. začátek oborového kódu , vyučujícího apod.). V případě, že neznáte kód předmětu, podívejte se do aplikace Předměty a podle vyučujícího/katedry si najděte kód předmětu. V případě, že se Vám nepodaří najít požadovaný předmět, obracejte se na lokálního správce SIS na základní součásti, která je garantem předmětu.
MÁM SI ZAPSAT VŠECHNY PŘEDMĚTY SVÉHO STUDIJNÍHO PLÁNU?
  • Ne, zapisujete si pouze předměty, které hodláte v daném akademickém roce plnit.
RÁD/A BYCH SI ZAPSAL/A NĚKTERÉ SEMINÁŘE ZE SKUPINY POVINNĚ VOLITELNÝCH JAKO VOLITELNÉ. JAK SI LZE ZAPSAT POVINNĚ VOLITELNÝ SEMINÁŘ JAKO POUZE VOLITELNÝ? V sis SE MI STÁLE ZOBRAZUJE ORANŽOVOU BARVOU, TJ. JAKO POVINNĚ VOLITELNÝ, MÍSTO ČERNOU BARVOU, TJ. VOLITELNÝ.
  • V případě, že si splníte více předmětů z určité skupiny PVP, jsou Vám předměty, případně kredity, nad limit této skupiny počítány do volitelných. Pokud je předmět v nějaké skupině povinně volitelných předmětů Vašeho studijního plánu, bude se Vám v SIS vždy zobrazovat oranžovou barvou.
POKUD SI ZAPÍŠI A SPLNÍM VÍCE PŘEDMĚTŮ ZE SKUPINY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ, NEPŘIJDU O SPLNĚNÉ KREDITY?
  • Nepřijdete, kredity nad požadovaný limit skupiny povinně volitelných předmětů jsou Vám započítávány do volitelných předmětů.
KONTROLA ZÁPISU MI HLÁSÍ NESPLNĚNÉ REKVIZITY, VYUČUJÍCÍ MI ALE UMOŽNIL PLNĚNÍ PŘEDMĚTU. CO MOHU UDĚLAT, ABY MI PO OBDOBÍ ZÁPISU KONTROLA PŘEDMĚT PODLOŽENÝ REKVIZITAMI NEVYHODILA?
  • Obraťte se na příslušného vyučujícího nebo lokálního správce na katedře, která je garantem předmětu. Vyučující/ lokální správce může v období zápisu předmětů v modulu Zápis studentů do předmětů zaškrtnout pro zvolené studenty ignorování rekvizit.
V SIS MI VYŠLA KONTROLA BEZ CHYB, ALE OBJEVOVALA SE MI TAM HLÁŠKA „MÁTE PŘEKRÝVAJÍCÍ VÝUKU“, CO S TÍM?
  • Rozhodující je výsledek kontroly. Pokud Vám nenajde chyby, je vše v pořádku. Překrývající se výuka není důvodem k nezapsání předmětu. Je jen na Vás, jak takovou výuku budete zvládat. SIS Vás pouze na tuto skutečnost upozorňuje.
ZAPSAL/A JSEM SI PŘEDMĚTY, Z NICHŽ JSEM UŽ VYKONAL/A ATESTACE. PO ZÁPISU PŘEDMĚTŮ MI CHTĚLI VYUČUJÍCÍ ZAPSAT ZNÁMKY A ZÁPOČTY, ALE PRÝ MĚ V SYSTÉMU NEVIDÍ. PORAĎTE PROSÍM, JAK MÁM PROBLÉM VYŘEŠIT.
  • V případě, že jste si zapsal/a předměty v právě běžícím období el. zápisu, máte předměty zapsány pouze předběžně. Vyučující Vás pro zápis výsledků uvidí, až budete mít předměty zapsány závazně. To bude po ukončení období el. zápisu, až Vám studijní oddělení převede předměty do závazného zápisu.
MÁM PŘEDBĚŽNĚ ZAPSANÉ PŘEDMĚTY A POTŘEBOVAL/A BYCH JEŠTĚ ZÁPIS UPRAVIT. NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT, PROVEDE MI OPRAVU KÓDŮ PŘEDMĚTŮ MOJE STUDIJNÍ REFERENTKA?
  • Nikoli. Předběžný zápis předmětů může upravovat pouze sám student, případně ještě příslušný vyučující nebo lokální správce SIS na katedře garantující předmět, jehož by se úprava týkala. Studijní referentka může provádět opravy pouze u závazně zapsaných předmětů
JAK PŘEVEDU PŘEDMĚTY Z PŘEDBĚŽNÉHO DO ZÁVAZNÉHO ZÁPISU?
  • Předměty si nepřevádíte. V období el. zápisu si zapisujete předměty pouze předběžně, po celé toto období tak můžete seznam zapsaných předmětů upravovat a škrtat. Po ukončení období el. zápisu a ideálně poté, co provedete v SIS kontrolu zapsaných předmětů, Vám předměty do závazně zapsaných automaticky převádí studijní oddělení. Závazně zapsané předměty již umožňují přihlašování na termíny zkoušek a vyučující k nim mohou zapisovat výsledky. Závazně zapsané předměty už také není možné škrtat. Jejich opravu případně provádí studijní referentka.
V SIS NEMÁM PŘEDMĚTY, KTERÉ JSEM SI ZAPISOVAL/A, PŘESTOŽE JSEM JE MĚL/A V POŘÁDKU ZAPSANÉ. JAK JE TO MOŽNÉ?
  • V případě, že se Vám po období el. zápisu některé předměty nepřevedly do závazného zápisu, přestože jste je viděl/a ve svém el. zápise jako zapsané, je to s největší pravděpodobností tím, že jste nerespektoval/a výsledek Kontroly, případně ji vůbec neprovedl/a. Kontrola v modulu Zápis předmětů a rozvrhu ověřuje, zda vše, co jste si předběžně po webu zapsal/a odpovídá nastaveným parametrům (např. kurz X musíte zapsat současně s kurzem Y nebo naopak některé kurzy nelze zároveň zapsat apod.). Podle této Kontroly je vhodné el. zápis předmětů upravit, jinak není závazně zapsán žádný z předmětů uvedených v chybě.