Naši absolventi

KDO VYSTUDOVAL FF UK?

Nikdo nechce vystudovat obor, po jehož absolvování nenajde žádné uplatnění. U nás jsou vždy dvě možnosti  zůstat v oboru, anebo se pokusit uplatnit jinde. Čím to je, že FF UK nabízí obě možnosti? Fyzik se přeci zabývá fyzikou a ekonom nachází uplatnění v ekonomické sféře. Odbornost získaná ve studovaném oboru je i u nás samozřejmostí, vysokoškolské humanitní studium ale zároveň učí uvažovat v širších souvislostech. A to se hodí všude!  

Vědomosti nejsou všechno!

Představujeme několik absolventů naší školy. Jsou mezi nimi ti, kteří se uplatnili v jiné oblasti než té, kterou vystudovali, ale také odborníci ve svém oboru.

Pokusíme se shrnout, jaké aspekty studia jednotliví absolventi zdůraznili a označili za prospěšné. Jsou spjaty s tradicí naší školy a dlouhodobě se na ně u nás klade velký důraz. Zajímavostí je, že většina zmíněných podstatných aspektů nesouvisí s vědomostmi. Intelektuální rozvoj, jak ho pojímáme na FF UK, totiž nespočívá v biflování, ale v myšlení.

Hlavní přínosy studia pro budoucí kariéru:

  • získaná odbornost
  • nabytí životních zkušeností
  • setkání s inspirativními lidmi
  • kritické myšlení
  • organizované myšlení
  • schopnost verbálně vyjádřit své myšlenky
  • nadhled
  • schopnost přemýšlet nad problémy v souvislostech