Knihovna

Moodle

_____________________________________________

Návody k použití Moodle (pro vyučující)

 1. Založení kurzu zápis studentů
 2. Studijní materiály
 3. Úkoly
 4. Skupiny
 5. Komunikace
 6. Testování
 7. Testování – banka úloh
 8. Záloha dat a restart kurzu

(Vzhledem k nedávné aktualizaci Moodle na verzi 4.0 nemusí návody přesně odpovídat aktuálnímu zobrazení v Moodle. Průběžně pracujeme na aktualizaci. Prozatím můžete využít oficiální metodiku v angličtině ZDE.)

_____________________________________________

Návod k použití Moodle (pro studenty)

Základní příručka: Přihlášení do kurzu, uživatelské prostředí, nastavení profilu…

_____________________________________________

Více informací o nástroji Moodle

Softwarový balíček Moodle je určen pro tvorbu výukových kurzů dostupných přes internet. Na Univerzitě Karlově je momentálně Moodle provozován na čtyřech centrálních instancích:

 1. Moodle pro výuku 1 – určený pouze pro bezplatnou výuku na Univerzitě Karlově, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti (přístup přes CAS)
 2. Moodle pro výuku 2 – funguje stejně jako Moodle pro výuku 1, je určen pro odlehčení zátěže systému
 3. Moodle pro další vzdělávání – určený pro jiné typy kurzů na Univerzitě Karlově (např. CŽV), tyto kurzy mohou být i zpoplatněny
 4. Moodle pro hostování kurzů – určený pro provoz komerčních kurzů Univerzity Karlovy a kurzy hostujících subjektů, provoz je zpoplatněn

Přístup do Moodle: https://dl.cuni.cz/

Používání nástroje Moodle jako doplňku ke klasickým přednáškám a seminářům přináší spoustu benefitů, které mohou učiteli ulehčit sdílení obsahu se studenty a studentům přístup ke studijním materiálům. Zároveň je Moodle nástroj, ve kterém lze jednoduše strukturovat přednášky, sdílené materiály a související úkoly, což může studentům pomoci v orientaci ve vyučovaných tématech, v termínech odevzdávání jednotlivých úkolů a zároveň pak mohou přes Moodle sledovat třeba to, jak byla jejich odevzdaná práce ohodnocena a jaké je jejich průběžné celkové hodnocení.

Pro založení kurzu v Moodle je nezbytné vyplnit žádost na https://moodleoffice.cuni.cz/login , kde vyplníte své Identifikační číslo osoby (číslo pod fotkou na osobním průkazu) a heslo, které se shoduje s heslem do IS UK. Poté je nutné vyplnit údaje v dotazníku (pro přehlednost je nutné vyplnit vše, údaje by se měly shodovat s reálným uspořádáním na fakultě.

Ve vytvořeném kurzu si můžete vytvořit jednotlivá podtémata (například podle témat jednotlivých přednášek). Do každého z nich pak můžete vkládat například různé související soubory (např. prezentaci z hodiny, doplňující materiály k výkladu, seznam další literatury) nebo třeba úkol pro studenty. Ten může být odevzdán v různé formě a může tam být nastaven třeba termín odevzdání.

Mimo to lze v Moodlu tvořit testy, které pak mohou studenti vyplňovat přímo přes rozhraní Moodlu. Výhodou takovýchto testů je jejich variabilita a to jak v různých typech jednotlivých úloh, tak například v tom, že lze otázky či odpovědi libovolně míchat, což zamezuje opisování. Většina testových úloh může být dokonce vyhodnocována automaticky a výsledky jsou pak zaznamenávány velice přehledně.

_____________________________________________

Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Neváhejte nás kontaktovat!

elearning@ff.cuni.cz

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.