Moodle

POZOR: Očekáváme, že během zkouškového období budou zvýšené nároky na kapacitu serverů Moodle UK. Pokud plánujete testovat více než 50 studentů zároveň, nahlaste nám to prosím nejpozději 14 dní před plánovaným testováním podle pokynů ZDE. Děkujeme za spolupráci.

_____________________________________________

Návody k použití Moodle (pro vyučující)

 1. Založení kurzu zápis studentů
 2. Studijní materiály
 3. Úkoly
 4. Skupiny
 5. Komunikace
 6. Testování
 7. Testování – banka úloh
 8. Záloha dat a restart kurzu

_____________________________________________

Návod k použití Moodle (pro studenty)

Základní příručka: Přihlášení do kurzu, uživatelské prostředí, nastavení profilu…

_____________________________________________

Více informací o nástroji Moodle

Softwarový balíček Moodle je určen pro tvorbu výukových kurzů dostupných přes internet. Na Univerzitě Karlově je momentálně Moodle provozován na čtyřech centrálních instancích:

 1. Moodle pro výuku 1 – určený pouze pro bezplatnou výuku na Univerzitě Karlově, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti (přístup přes CAS)
 2. Moodle pro výuku 2 – funguje stejně jako Moodle pro výuku 1, je určen pro odlehčení zátěže systému
 3. Moodle pro další vzdělávání – určený pro jiné typy kurzů na Univerzitě Karlově (např. CŽV), tyto kurzy mohou být i zpoplatněny
 4. Moodle pro hostování kurzů – určený pro provoz komerčních kurzů Univerzity Karlovy a kurzy hostujících subjektů, provoz je zpoplatněn

Přístup do Moodle: https://dl.cuni.cz/

Používání nástroje Moodle jako doplňku ke klasickým přednáškám a seminářům přináší spoustu benefitů, které mohou učiteli ulehčit sdílení obsahu se studenty a studentům přístup ke studijním materiálům. Zároveň je Moodle nástroj, ve kterém lze jednoduše strukturovat přednášky, sdílené materiály a související úkoly, což může studentům pomoci v orientaci ve vyučovaných tématech, v termínech odevzdávání jednotlivých úkolů a zároveň pak mohou přes Moodle sledovat třeba to, jak byla jejich odevzdaná práce ohodnocena a jaké je jejich průběžné celkové hodnocení.

Pro založení kurzu v Moodle je nezbytné vyplnit žádost na https://moodleoffice.cuni.cz/login , kde vyplníte své Identifikační číslo osoby (číslo pod fotkou na osobním průkazu) a heslo, které se shoduje s heslem do IS UK. Poté je nutné vyplnit údaje v dotazníku (pro přehlednost je nutné vyplnit vše, údaje by se měly shodovat s reálným uspořádáním na fakultě.

Ve vytvořeném kurzu si můžete vytvořit jednotlivá podtémata (například podle témat jednotlivých přednášek). Do každého z nich pak můžete vkládat například různé související soubory (např. prezentaci z hodiny, doplňující materiály k výkladu, seznam další literatury) nebo třeba úkol pro studenty. Ten může být odevzdán v různé formě a může tam být nastaven třeba termín odevzdání.

Mimo to lze v Moodlu tvořit testy, které pak mohou studenti vyplňovat přímo přes rozhraní Moodlu. Výhodou takovýchto testů je jejich variabilita a to jak v různých typech jednotlivých úloh, tak například v tom, že lze otázky či odpovědi libovolně míchat, což zamezuje opisování. Většina testových úloh může být dokonce vyhodnocována automaticky a výsledky jsou pak zaznamenávány velice přehledně.

_____________________________________________

Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Neváhejte nás kontaktovat!

elearning@ff.cuni.cz

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.