Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK 2020-22

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 1. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. října 2020 ve 13:30 hodin v aule č. 131 na hlavní budově FF UK.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat hybridně, tedy prezenčně i v online přenosu v MS Teams (https://bit.ly/3ipXj79). Distanční účastníci se ale vzhledem k rozhodnutí PAS UK nemohou zúčastnit tajných hlasování. Prosím tedy všechny senátorky a senátory, aby se pokud možno zúčastnili prezenčně, neboť nové předsednictvo AS i předsedy a členy komisí je nutné zvolit v tajné volbě. Na zasedání si prosím přineste roušku.

Pokud nemůžete být na zasedání osobně přítomni, můžete se k němu připojit online pomocí MS Teams (nečlenové akademické obce FF UK musí požádat o přístup na adrese pas@ff.cuni.cz).

Navrhovaný program zasedání

 1. Schválení programu 1. zasedání
 2. Schválení zápisu z 22. zasedání
 3. Volba předsedy AS FF UK
 4. Volba místopředsedů AS FF UK
 5. Volba dalších členů předsednictva AS FF UK
 6. Dílčí změna podmínek přijímacího řízení (Bc., Mgr.) pro akademický rok 2021/2022
 7. Ustavení fakultních komisí a volba předsedů komisí
 8. Volba členů fakultních komisí delegovaných AS FF UK
 9. Nominace zástupce studentů do širšího kolegia děkana
 10. Návrh opatření děkana k výši doktorských stipendií v akademickém roce 2020/2021. 
 11. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021. 
 12. Různé
  1. Aktuální informace o finanční situaci a jejím vývoji na fakultě
  2. Informace AS UK

 

Dosavadní PAS FF UK