Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 3. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. prosince 2020 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze onlineprostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/3okVY4K). Nečlenové akademické obce FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání

  1. Schválení programu 3. zasedání AS FF UK
  2. Schválení zápisu z 2. zasedání AS FF UK
  3. Využití výsledku hospodaření z minulých let
  4. Žádost o schválení využití rezervního fondu FF UK 
  5. Návrh otázek do studentského hodnocení výuky zimního semestru 2020/2021
  6. Výběrové řízení na provozovatele bufetu v hlavní budově FF UK
  7. Zástupce FF UK v RVŠ
  8. Podnět kol. Davida Čeňka
  9. Aktuální informace o činnosti pracovní skupiny k mimořádné finanční situaci FF UK
  10. Různé

 

PAS FF UK

(aktualizováno 9. 12., 17:00)