VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 8. 2019 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 8 August 2019 – Department of Middle Eastern Studies

English see below

KATEDRA BLÍZKÉHO VÝCHODU

Název pracovní pozice: akademický pracovník
Obor a zaměření: Hostující profesor Pražského centra židovských studií FF UK se zaměřením na židovskou kulturu a myšlení v raně moderní době
Úvazek: 0,4 (16 hodin týdně) na dobu určitou
Trvání: 15. 2. 2020–15. 5. 2020

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru středověkých nebo raně moderních židovských dějin
 • dlouholeté zkušenosti s akademickou výukou na zahraniční univerzitě
 • publikační činnost se zaměřením na židovské myšlení 16. a 17. století (zejména na roli hereze a skepticismu)

Předpokládaný nástup: 15.02.2020
Termín přihlášky: 08.09.2019

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis a seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of Middle Eastern Studies

Job title: Visiting Fellow at the Prague Centre for Jewish Studies
Field and specialization: Early modern Jewish culture and thought
Part-time position: 0,4 (16 hours per week)

Job requirements:

 • The applicant must be an internationally recognized scholar who has obtained a Ph.D. in medieval and/or early modern Jewish history
 • They must have a research and publication track in the area of sixteenth- and seventeenth-century Jewish thought (focusing in particular on the role of scepticism and heresy)
 • They must have long-term teaching experience at a higher education institution
 • Visiting Fellow is expected to teach one 90-minute course per week at B.A. level in early modern Jewish history and culture, give one public lecture at the Prague Centre for Jewish Studies discussing their recent research and take part in an advanced seminar for faculty.
 • All teaching and lecturing will take place in English, knowledge of Czech is not required.

Expected starting date: February 15, 2020
Application deadline: September 8, 2019

Complete applications will include the following:

 • a short personal statement outlining the proposed course
 • a curriculum vitae with a list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.