VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 7. 2019 – Ústav pro dějiny umění

Ústav pro dějiny umění

Název pracovní pozice: akademický pracovník – profesor
Předpokládaná mzdová třída: AP3
Obor a zaměření: historik umění se specializací na dějiny a teorii architektury 20. století
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • vedení přednášek a seminářů,
 • vedení a oponování závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských),
 • účast ve zkušebních komisích,
 • vedení odborných exkurzí a další činnosti související s výukou a chodem Ústavu.

Požadavky:

 • profesorský titul v oboru dějin umění,
 • schopnost přednášet, vyučovat a publikovat v českém jazyce,
 • zkušenost s vysokoškolskou pedagogickou a vědeckou činností,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 1. srpna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ,
 • přehled publikační a vědecko-výzkumné činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • písemně poštou/osobně:
  přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha,
 • e-mailem:
  přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana