Aktuální výběrová řízení

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2019 – Katedra pedagogiky

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: dějiny pedagogiky se zaměřením na československou a německou meziválečnou pedagogiku. Přihlášky je nutno podat do 25. 8. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 7. 2019 – Ústav pro dějiny umění

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – profesor. Obor a zaměření: historik umění se specializací na dějiny a teorii architektury 20. století. Přihlášky je nutno podat do 1. 8. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní

Přihlášku je nutné podat do 25. 7. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Pokladní

Přihlášku je nutné podat do 25. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 17. 6. 2019 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor 1/lektor 2. Obor a zaměření: Čeština v komunikaci neslyšících: lektor českého znakového jazyka. Přihlášky je nutno podat do 18. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace/ Job offer from 12 June 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: synchronní bohemistická lingvistika – syntax, sémantika. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2019. / Field and specialization: Synchronic Czech linguistics – syntax, semantics. Applications by 31. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie / Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel psychologie práce. Přihlášky je nutno podat do 21. 7. 2019. / Field and specialization: Teacher of Work Psychology. Applications by 21. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie / Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel pedagogické psychologie a učitelství. Přihlášky je nutno podat do 21. 7. 2019. / Field and specialization: Teacher of Educational Psychology and Teacher Education. Applications by 21. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie / Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel pedagogické a/nebo sociální psychologie. Přihlášky je nutno podat do 21. 7. 2019. / Field and specialization: Teacher of Educational and / or Social Psychology. Applications by 21. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie / Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel dětské klinické psychologie. Přihlášky je nutno podat do 21. 7. 2019. / Field and specialization: Teacher of Clinical Child Psychology. Applications by 21. 7. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie / Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel biologických a obecných základů psychologie. Přihlášky je nutno podat do 21. 7. 2019. / Field and specialization: Teacher of Biological and General Psychology basics. Applications by 21. 7. 2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK