VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie/ Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

English see below

Katedra psychologie

Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor
Obor a zaměření: učitel pedagogické psychologie a učitelství
Předpokládaná mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe)
Úvazek: 1,0

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán)
 • kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019
Termín přihlášky: 21. 7. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Department of Psychology

Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor
Field and specialization: Teacher of Educational Psychology and Teacher Education
Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice)
Position: 1,0

Job requirements:

 • doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome)
 • adequate professional, research and publishing activity in the field

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: July 21, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae including an overview of publication and practice
 • copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation
 • a short description of intended activities at the position (max. 1 page)

Application options:

or

 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.