Aktuální výběrová řízení

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník (v Německu). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2019. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 17. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník (ve Švýcarsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2019. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 17. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa. Přihlášky je nutno podat do 15. 5. 2019. / Field and specialization: social politic and social administration. Applications by 15. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: teorie literatury, česká literatura. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: Literary theory, Czech literature. Applications by 2. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: komparatistika, teorie literatury. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: Comparative literature, literary theory. Applications by 2. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: didaktika literatury, metodologie literární výuky pro střední školy. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: didactics of literature, methodology of teaching literature at secondary schools. Applications by 2. 5. 2019.

Děkan Filozofické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty

Přihlášku je nutné podat do 2. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 27. 3. 2019 – Ústav českých dějin/ Job offer from 27 March 2019 – Institute of the Czech History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: české dějiny raného středověku. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2019. / Field and specialization: Czech history of the early medieval ages. Applications by 30. 4. 2019.

Asistent/ka Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů. Podávání přihlášek je možné do 23. 4. 2019.

Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek.

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici právník/-ička.

Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology

The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for – Lecturer / Assistant Professor. Field and specialization: English Linguistics. Applications by 30. 4. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav obecné lingvistiky

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: obecná lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019.

Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy

The Faculty of Arts, Charles University invites applications for the position of a Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy. The application deadline is May 31, 2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK