Nejohmatanější kniha a nejupůjčovanější knihovník aneb silvestrovská statistika

Milí čtenáři,

nastal přelom roku a ani naše knihovna se nevyhnula menšímu bilancování a počítání nejrůznějších statistik. Ta nejzajímavější čísla vám teď nabízíme:

Nejohmatanější kniha

1. místo v této kategorii patří 120 krát půjčené knize: Iggers, G.: Dějepisectví ve 20. století. 2002 [odkaz do Katalogu]. Jestli jste ji ještě nečetli, je k mání v Historickém kabinetu. Dokonce dnes, tedy 31. 12., není ani půjčená. 2. místo náleží knize: Čeňková, I.: Teorie a didaktika tlumočení. 2001 [katalog] z Knihovny Šporkova paláce. Ta je teď půjčena po 118. Pomyslná bronzová příčka patří knize z Knihoven anglistiky a romanistiky: Quirk, R.: A Comprehensive grammar of the English language. 1985. [katalog] Ta je aktuálně půjčena po 114.

„Nejupůjčovanější“ knihovník

Přesné údaje se nepodařilo zjistit. Ví se jen, že je to Ruda z KJP. Soubor jím půjčený knih je tak velký, že ho náš systém odmítá otevřít. Šlo by ho sice vygenerovat po kratších časových úsecích, než je celý rok 2017, ale je to zbytečné. Prostě Ruda je jednička.

Máme tu ještě kolegu jménem Selfcheck, to je ta mašina na půjčování knih v Červené studovně Knihovny Jana Palacha. Ten letos realizoval 10 525 jednotek, což je 21,6% všech výpůjček Knihovny Jana Palacha. Těší nás, že ho neignorujete a na druhou stranu nás také těší, že vyhledáváte kontakt s našimi knihovníky (pořád je jednička Ruda 😉 ).

Finanční střípky

Co se finančních sankcí za pozdní vrácení knih týče, tak vám můžeme prozradit, že nejvyšší stornovaná pokuta v rámci amnestie byla 8289 Kč v Knihovně Ústavu filozofie a religionistiky, a to hned na 3 knihách – v součtu tedy tento čtenář ušetřil 24 867 Kč. Chodit k nám do knihovny se prostě vyplatí!

Ale ne všem se podařilo letité tresty vrátit při lednové amnestii. Nejvyšší vybraná pokuta, 1 386 Kč, spadla do pokladny Knihovny Jana Palacha.

Také máme radost, že využíváte možnosti bezhotovostní úhrady pokut. Letos touto cestou přišlo celkem 274 pokut v hodnotě 13 401 Kč.

 

Výpůjčky až k Prašné bráně

Letos jsme realizovali 98 934 výpůjček, z toho 49% v Knihovně Jana Palacha. Kdybychom ty knihy postavili vedle sebe, vystačilo by to na cestu od hlavní budovy fakulty k Prašné bráně a zpět.

K dnešnímu dni (31. 12.) mají studenti na svých kontech načteno celkem 1 422 výpůjček. To je v průměru 4,75 knih na všechny registrované čtenáře z řad studentů.

 

Do roku 2018…

     … Vám přejeme hodně příjemných čtenářských chvilek nejen nad studijní literaturou,

žádné ztracené knihy,

málo zadaných rezervací (abyste všechny požadované knihy našli v knihovně hned)

a usměvavé knihovníky.

     … A nám přejeme hodně příjemných čtenářských chvilek nejen nad pracovní literaturou,

žádné ztracené knihy,

žádné nedohledatelné čtenářské požadavky (tedy pořádek ve skladu),

a usměvavé čtenáře.

 

Za knihovnu FF

Pavlína Vejmelková