BLOG: Jak jsme pořádali dobročinnou sbírku

V pondělí 2. října 2017 byla vyhlášena veřejná finanční sbírka na podporu zničené Centrální knihovny Univerzity v Mosulu. Sbírku organizuje Knihovna FF UK a organizace Člověk v tísni. Jak to všechno vzniklo? 

V polovině června se knihovníci z Knihovny FF UK již tradičně (rozuměj: po druhé) loučili se školním rokem. Sice by se měli loučit spíš s akademickým, ale to by už nebylo teplo, a také by to nebylo ono, loučit se po prázdninách. Neformální setkání se neobešlo bez neformálních rozhovorů, ze kterých čas od času vznikne něco velmi formálního. Jeden z našich kolegů přišel s nápadem podpořit zmiňovanou knihovnu. V těch dnech se totiž začaly objevovat výzvy ke knižní sbírce pro mosulskou univerzitní knihovnu. Nejprve jsme se i my zamysleli nad sbírkou knih nebo odesláním našich vyřazených, ale rychle nám došlo, že to není ta správná cesta: nechtěli jsme darovat knihy, které knihovna nevyužije.

Jedna z našich kolegyň při té příležitosti zavzpomínala na knižní dary, které začaly české knihovny dostávat začátkem 90. let. Přes všechnu úctu a vděčnost k dárcům, takové dary s sebou nesou i riziko, že dar bude nechtěný. Aby měl smysl, museli bychom do Mosulu poslat seznamy, ze kterých by si knihovna vybrala, nebo naopak shánět knihy, které by knihovna poptávala. Přeci jen to je (byla) vysokoškolská knihovna s tomu odpovídajícím fondem. Takže jsme přemýšleli dál a logickou úvahou došli k finanční sbírce. Museli  jsme si ovšem projít všemi kroky od myšlenky zavařovacích sklenic na výpůjčních pultech po uspořádání sbírky přímo Knihovnou FF UK, potom Filozofickou fakultou, pak celou univerzitou a nakonec kvůli administrativním složitostem až ke sbírce na fyzickou osobu (kterou, jak jsme posléze zjistili, zákon vůbec neumožňuje). Výsledkem byl nápad oslovit Člověka v tísni, organizaci mající skvělé jméno a především zkušenost s pořádáním dobročinných sbírek a kontakty na místě (jen v Iráku působí od roku 2003).  

A tak jsme se na Člověka v tísni obrátili, přednesli jeho pracovníkům svůj nápad, který jsme podložili jednoduchou matematikou: když dáme každý na fakultě 10 Kč, už to má smysl. Když přibereme i ostatní vysokoškolské knihovny, má to smysl ještě větší. A místo nákupu knih si knihovna bude moci opravit alespoň kousek knihovny nebo si ji (nebo provizorní prostory) vybavit regály, kam si uloží nové knihy, nebo si koupí nábytek pro zaměstnance a čtenáře nebo si předplatí databázi – ale nejdřív si budou muset koupit počítač… „Skorokonec“ příběhu už znáte: sbírka byla ve spolupráci Knihovny FF UK a Člověka v tísni vyhlášena. Otevřeli jsme bankovní účet, spustili web sbírky, facebookovou stránku, navrhli a natiskli letáky, nechali vyrobit rollupy a rozhodili jsme informaci o sbírce všemi směry 

LCD_MKP_690x460

Aby toho nebylo málo, začali jsme vymýšlet doprovodný program: studentský spolek Madžlis bude promítat tematické filmy a 2. listopadu v Kampusu Hybernská proběhne Den pro Mosul. Od 15:00 bude možné zhlédnout výstavu Ohrožená architektura města Mosulu AV ČR a Orientálního ústavu AVČR, která mapuje pozůstatky zničených staveb v Mosulu. Od 16:30 se můžete těšit na odbornou část programu: přednášky Dr. Beránka z Orientálního ústavu AV ČR a Naďi Aliové z Člověka v tísni, následované panelovou diskuzí se zajímavými hosty. Celý den bude probíhat videoprojekce materiálů natočených přímo v Mosulu. Knihovníci a studenti akci navíc podpoří dobročinným pečením a pletením. Celodenní program bude zakončen hudebním koncertemkterý uvede pan rektor, paní děkanka FF a za Člověka v tísni Naďa AliováCílem akce je propagace sbírky a samotná sbírka: na místě budou kasičky.  

to už by mohl být znovu skoro konec. Ale nebude, to totiž bude teprve začátek. Sbírka končí posledním dnem roku 2017; spočítají se peníze, Člověk v tísni je na místě předá zástupcům knihovny, a tím to všechno začne. Jak velké to bude pak, to záleží jen na nás, jak se nám podařilo sbírku zviditelnit, a na vás, jak jste sbírku podpořili. Fungující univerzitní knihovna je místem, které vytváří vhodné podmínky ke studiu, výuce a vědeckému bádání a prostřednictvím knih a dalších dokumentů je zázemím, které umožňuje lidem získávat vzdělání. Právě kvalitní vzdělání je jedním z důležitých předpokladů pro zajištění stability a rozvoje v regionu, který v posledních letech bohužel není příliš bezpečným místem pro život. Bude-li země bezpečná k životu, budou v ní lidé chtít zůstávat a nebudou nuceni ze svých domovů nikam odcházet. 

My tohle všechno máme. A teď máme příležitost pomoct jiným. 

***

za tým sbírky Pomozme knihovně!

Klára Rösslerová

ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK


Navštivte web sbírky www.pomozmeknihovne.cz a sledujte nás na Facebooku.

Takhle jsme se vyfotili my knihovníci a Člověk v tísni, (na fotce ale bohužel nejsou všichni, kdo nám se sbírkou pomohli a pomáhají :-))

skup