Výběrové řízení ze dne 14. 9. 2017 – Ústav pro dějiny umění

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav pro dějiny umění

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Umění od roku 1945 do současnosti.
Úvazek: 0,4 (17,5 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění,
 • titul Ph.D.,
 • jazykové znalosti ČJ/AJ/ + další světový jazyk výhodou,
 • schopnost vést výuku v cizím jazyce (AJ),
 • pedagogická praxe v oboru,
 • odpovídající publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2018
Termín přihlášky: 31. října 2017

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ,
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem.
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • koncepce – představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ-Ústav pro dějiny umění

Rozhodnutí děkanky_VŘ_UDU


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK