VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

08

Zálohování výzkumných záměrů, vědeckých center, pokračujících grantů a provozu základních součástí v roce 2002

Praha, dne 7. ledna 2002

Čj. 3/SD/2002

Základním součástem Filozofické fakulty UK

Od 14. ledna 2002 bude fakulta zálohovat výzkumné záměry, vědecká centra, pokračující granty a provoz základních součástí v tomto rozsahu:

  1. Každý výzkumný záměr neinvestičními prostředky ve výši 200.000,- Kč.

  2. Každé výzkumné centrum neinvestičními prostředky ve výši 200.000,- Kč.

  3. Každý pokračující grant GAČRu měsíčně ve výši 1/12 přidělené neinvestiční dotace na rok 2002.

  4. Provozní prostředky každé základní součásti ve výši 20% dotace na provoz roku 2001.

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.