VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

08

zpět

Opatření číslo 8/2008 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2008/2009

V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění stanovuji pro akademický rok 2008/2009 poplatky spojené se studiem ve výši:

 1. Poplatek „za delší studium“ (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ) za každých dalších započatých šest měsíců studia

  • obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy za 6 měsíců studia 16 800,- Kč.

  • ostatní studijní programy za 6 měsíců studia 14 000,- Kč.

 2. Poplatek „za další studium“ (§ 58 odst. 4 zákona o VŠ) za každý další započatý jeden rok studia

  • obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy 2 040,- Kč za rok

  • ostatní studijní programy 1 700,- Kč za rok

 3. Poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ (§ 58 odst. 5 zákona o VŠ)

  • bakalářské a magisterské studijní programy 110 000,- Kč za rok

  • doktorské studijní programy 70 000,- Kč za rok

 4. Poplatek „za přijímací řízení“ pro ak.r. 2009/2010 (§ 58 odst. 1 zákona o VŠ)

  • 599,- Kč za přihlášku na tiskopise SEVT

  • 450,- Kč za elektronickou přihlášku

V Praze dne 14. 3. 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Vyjádření Akademického senátu FF UK dne 13. 3. 2008