VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

09

Opatření číslo 9/2007 – k organizaci přijímacích zkoušek na povinně dvouoborových oborech v přijímacím řízení 2007/2008

V přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008, jak vyplývá ze čl. IV, odst. 3 a 4 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008, došlo ke změně ve způsobu ověřování podmínek postupu do 2. kola a podmínek přijetí ke studiu na oborech povinně dvouoborových:

  • v bakalářském studiu: Latina (PS), Starořečtina (PS)

  • v magisterském studiu: Arabistika (PS), Filozofie (PS), Fonetika (PS), Hebraistika (PS), Historie (PS, KS), Indologická studia se specializací hindština (PS), Italština (PS), Komparatistika (PS), Lingvistika a fonetika (PS), Religionistika (PS), Švédština (PS)

Další podmínkou postupu do 2. kola a následného přijetí na povinně dvouoborových oborech je vedle splnění podmínek pro postup a přijetí v rámci jednoho oboru (dosažení náležitého počtu bodů a umístění v pořadí) také splnění těchto podmínek na minimálně jednom dalším dvouoborovém oboru, z něhož bude v případě přijetí vytvořena dvouoborová kombinace.

Ověření podmínky dosažení náležitého počtu bodů a umístění uchazeče v pořadí na dalším oboru, jak při postupu do 2. kola, tak při výpočtu uchazečů pro přijetí, se provádí až po provedení výběru uchazečů v rámci jednoho oboru, z čehož vyplývá:

  1. že, uchazeči povinně dvouoborových oborů s dvoukolovou přijímací zkouškou, kteří mají jako další obor do kombinace obor s jednokolovou přijímací zkouškou, postupují do 2. kola a ověření úspěchu na dalším oboru bude provedeno až po zpracování výsledků jednokolové přijímací zkoušky dalšího oboru;

  2. že, uchazeč povinně dvouoborového oboru, který zažádá na dalším oboru do kombinace o náhradní termín postupuje v případě úspěšného umístění v pořadí na prvním oboru do druhého kola s podmínkou, že po započítání nedostatečného výsledku 1. kola/jednokolové zkoušky náhradního termínu, bude z celkového pořadí pro přijetí na povinně dvouoborovém oboru vyřazen.

V Praze dne 5. dubna 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan