VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 10/2007 – k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2007/2008

 1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatření.

 2. Nahlížení bude umožněno následujícími způsoby:

  1. uchazečům, kteří postoupili ke 2. kolu přijímací zkoušky, v době jejího konání dle harmonogramu příslušných kateder a ústavů;

  2. uchazečům, kteří nepostoupili do 2. kola přijímací zkoušky, dne 14. června 2007 od 10-12 a od 13-15 a dne 15. června 2007 od 10-14 na příslušných katedrách a ústavech (další podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty nejpozději do 25.5.2007);

  3. uchazečům, kteří řešili zadané otázky na skórovací list (oranžový), požádají-li písemně o kopii tohoto listu;

  4. uchazečům, kteří se účastnili jednokolové přijímací zkoušky stejně jako v bodě 2 c);

  5. uchazečům, kteří nepostoupili do 2. kola přijímací zkoušky na oboru psychologie, dne 25. června 2007 od 10 – 12 a od 13 – 15 a dne 26. června 2007 od 10 – 14 na Katedře psychologie.

 3. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni vedoucí základních součástí fakulty a jimi pověření pracovníci. Vedoucí základních součástí fakulty písemně sdělí proděkance pro studijní záležitosti místnost a jména pracovníků, zajišťujících nahlížení uchazečů do 11. května 2007.

V Praze dne 5. dubna 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan