VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

01

Opatření číslo 1/2007 – k podávání přihlášek na povinně dvouoborové obory pro studenty FF UK v akademickém roce 2007/2008

Studentům FF UK, kteří v akademickém roce 2006/2007 studují v bakalářském nebo magisterské studijním programu studijní obor, který je akreditován jako dvouoborový, povoluji podat v rámci přijímacího řízení 2007/2008 přihlášku pouze na jeden obor dvouoborového studia bez povinnosti podat přihlášku na další obor do kombinace, jak je předepsáno čl. III/1 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008.

V Praze 10. 1. 2007

PhDr. Michal Stehlík. Ph.D.

děkan