Archiv

Byla zveřejněna Výroční zpráva Pražského centra židovských studií FF UK za rok 2015

Během čtyř let své existence připravilo Pražské centrum židovských studií FF UK množství konferencí, seminářů, přednášek a workshopů za účasti významných domácích a zahraničních odborníků.

Pražské centrum židovských studií FF UK pořádá svou třetí výroční konferenci

První část konference, sympozium na téma „Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy“, se koná ve čtvrtek 23. října. Druhá část ve formátu kolokvia proběhne ve čtvrtek 6. listopadu.