Byla zveřejněna Výroční zpráva Pražského centra židovských studií FF UK za rok 2015

Během čtyř let své existence připravilo Pražské centrum židovských studií (PCŽS) množství konferencí, seminářů, přednášek a workshopů za účasti významných domácích a zahraničních odborníků.

Mezi periodické aktivity patří nyní nejen výroční konference, tematicky reflektující jak aktuální dění, tak významné historické události, ale také Izraelský týden na Univerzitě Karlově a Pražské kolokvium o hebrejské knize. K nejvýznamnějším počinům Centra patří akreditace magisterského oboru Židovská studia, který je v roce 2016 na FF UK poprvé připravován k otevření. Pražské centrum židovských studií dále každoročně vydává či podporuje vydání jak českých, tak cizojazyčných publikací. V tisku je v současné době kolektivní monografie nazvaná Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky, která vyjde v nakladatelství Academia.

Výroční zpráva Pražského centra židovských studií FF UK za rok 2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK