Archiv

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce. Proběhne první mezinárodní konference organizovaná Kreativní laboratoří VOICE

Konference se uskuteční 30. listopadu – 2. prosince 2017 u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie. Akce je zaštítěna Jeho Excelencí Rolandem Galharaguem, velvyslancem Francie v České republice.

voice

Byl zveřejněn záznam workshopu Duch je kost

Workshop organizovala výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci se studentským filozofickým spolkem Praxis.

voice

Workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě a studentského filozofického spolku Praxis: Duch je kost

Je frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Hegelův výrok bude prozkoumán v rámci workshopu 1. listopadu.

voice

Co způsobilo masivní šíření praslovanštiny? Odpovědi hledal mezinárodní seminář Jazykový kontakt a časní Slované

Seminář, který proběhl 19.–22. října, byl zaměřen na jednu z nejkontroverznějších otázek současných středověkých studií, což je mimořádně rychlá expanze slovanského jazyka (jazyků) napříč velkou částí Evropy v raném středověku. Další fází výzkumu bude snaha o širší a evropsky koncipovaný výzkumný projekt.

clovek_hrc_130x90

Výzkumná centra FF UK usnadní organizaci i získávání účelové podpory

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy připravila novou strukturu badatelské činnosti. Tři výzkumná centra mají pomoci propojit různorodé katedry, zvýšit konkurenceschopnost fakulty a také zlepšit postavení humanitního a sociálněvědního výzkumu.

HRC_3

Byl zveřejněn záznam z konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Mezioborová konference, kterou ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy (Krize racionality a moderní myšlení) a studentským spolkem Praxis uspořádala Kreativní laboratoř FF UK, proběhla na FF UK 22.–23. května.

derave-ponozky_logo-300x150

Byl zveřejněn program konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Interdisciplinární konferenci, která proběhne 22.–23. května 2017, pořádá Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy a se studentským spolkem Praxis.

derave-ponozky_logo-300x150

Prof. David Dunaway: Seminar Representing History: Don’t Write a Dissertation, Write a Book

PRIMUS Research Project in cooperation with the CUNI Institute for the Study of Strategic Regions (WG: Research of Collective Memory in European Semi-Peripheries) invite to lecture which will be held on 12 May 2017.

loga_kolaz

Proběhla ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

Ve dnech 11. a 12. dubna 2017 se na FF UK konala ustavující konference výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti nazvaná Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě.

clovek

Invitation to the Workshop The language contact and the early Slavs

Titles and abstracts (100–300 words) should be sent before 31th May 2017. The workshop, organized by the MIndME research group, Charles University, will be held in Prague 19th–20th October 2017.

clovek