Archiv

Jak jsme slavili šesté narozeniny

Ve čtvrtek 14. dubna jsme oslavili již šesté narozeniny Knihovny Jana Palacha. Oficiální části oslavy se za fakultu zúčastnili děkanka Mirjam Friedová a proděkan pro informační zdroje Ondřej Tichý. Úvodního slova se zhostila ředitelka Knihovny FF UK Klára Rösslerová. Na závěr promluvil vedoucí KJP Jan Kamenický a následně pozval hosty k přípitku a narozeninovému dortu. Kdo se oslavy nemohl zúčastnit, může ochutnat alespoň prostřednictvím fotogalerie a přečíst si proslov vedoucího KJP. Vážení […]

Fotogalerie – Noc s Andersenem 2016

Potřetí jsme pro malá akademická dítka v Knihovně Jana Palacha připravili Noc s Andersenem a potřetí jsme si to moc užili! Podívejte se, jak proběhla mezinárodní akce Noc s Andersenem u nás, v režii knihovníků Knihovny FF UK.

Aprílovou noc trávíme s Andersenem!

Už dnes v Knihovně Jana Palacha vypukne 3. ročník Noci s Andersenem. Knihovníci jsou připraveni, dárečky nabalíčkovány, přípravy programu vrcholí. Vyřizujeme poslední telefonáty s dotazy rodičů, co mají mít děti s sebou. Zbývá už jen vycídit podlahy v KJP, na toalety připravit zubní pasty a mýdlo tak, aby na něj malé děti dosáhly, a hurá na to! Letošní noc má cestovatelské […]

Představení či koncert u vás doma? Podívejte se, co přináší hudební databáze

Rádi se podíváte či zaposloucháte do bravurně provedeného hudebního díla? Pak by vám neměla uniknout informace o přístupu do pozoruhodných hudebních databází. Jednou z nich je francouzská Medici.tv, kterou Vám v rámci ČR exkluzivně zpřístupňujeme. Můžete zde vychutnávat celé záznamy koncertů (občas přenášené i živě), dále záznamy oper, baletních představení nebo dokumentů o hudebních osobnostech, a to […]

Vážené kolegyně, vážení kolegové, páni proděkani, akademikové a studenti

U příležitosti oslav pátého, prvního kulatého výročí zahájení provozu Knihovny Jana Palacha v roce 2015 zazněl jako součást slavnostního proslovu výběr citátů z tzv. chodby svobody. Proslov se setkal s velice pozitivním ohlasem a objevily se i požadavky na jeho zveřejnění. Ovšem chyběla nám tehdy platforma, kde bychom text publikovali. Pro web byl příliš neformální, pro sociální sítě […]

Jak se připravujeme na Noc s Andersenem

Nedávno začaly přípravy na další ročník Noci s Andersenem v Knihovně FF UK, akce, kterou jsme již dvakrát uspořádali pro děti našich zaměstnanců. Zatím vždycky 20 dětí plnilo různé úkoly a nakonec spalo pod stoly na ochozu Knihovny Jana Palacha. Mezi zaměstnanci knihovny se začíná tvořit stálý tým „knihovníků pro každou špatnost“, kterou letos obohatí i pan […]

Co zrovna lepíme, když nelepíme knihy

Abychom navodili příjemnou atmosféru na pracovišti a trochu si oddechli na konci náročného pracovního týdne, připravily si naše kolegyně Kristýna Rolincová (Středisko vědeckých informací) a Lucie Kratochvílová (Knihovna Celetná) sérii pravidelných arteterapeutických workshopů zvanou ARTE. Workshopy pro zaměstnance Knihovny se budou konat jednou měsíčně a každé „sezení“ bude mít vlastní téma. Protože první workshop vyšel […]

Sherlock vám to Ukáže

Dneškem začíná nový semestr, ale nejen to. Oficiálně je totiž zahájen provoz nového univerzitního discovery systému Ukaž. Jestli jste o pojmu discovery systém ještě neslyšeli, tak vězte, že jde o vyhledávací nástroj, který umožňuje z jediného rozhraní prohledávat nejen knihovní katalog, ale i předplácené elektronické zdroje, univerzitní repozitář vysokoškolských prací a řadu dalších informačních zdrojů. My knihovníci tomu […]