Knižní amnestie z pohledu čísel

Jak jste jistě zaznamenali, 1. – 31. 1. 2017 proběhla v souvislosti s přechodem na sdílenou univerzitní výpůjční matici ve dílčích knihovnách Knihovny Filozofické fakulty amnestie na nevrácené knihy. Amnestií na nevrácené dokumenty máme jako šafránu. Poslední taková akce trvala jen týden; pamětníci si možná vybaví, že byla na podzim 2013.

Zajímalo nás, jak úspěšná letošní amnestie byla. Jestli máte chuť, zveme vás na porci statistických dat, která vás možná překvapí:

  • V rámci amnestie (jedná se o knihy, které měly být vráceny do 31. 12. 2016) bylo vráceno 2 086 dokumentů, které se dělí mezi 1 252 čtenářů. Výpůjčky byly zatíženy zpozdným ve výši 424 918 Kč, které bylo stornováno.
  • Nejnižší odpuštěná částka jsou 2 Kč. Nejvyšší odpuštěná částka je 76 350 Kč (pro vysvětlení dodáváme, že se jednalo o prezenční výpůjčku z roku 2010. Kdyby stejným zpozdným byla zatížena absenční výpůjčka, byla by stará přibližně 153 let, pamatovala by tedy 15letého Tomáše G. Masaryka, narození Antonína Sovy nebo založení firmy Petrof.)
  • Průměr na knihu je necelých 204 Kč. Ale víme, že průměr může být zavádějící hodnota, podělíme se tedy s vámi i o medián: 18 Kč.
  • Amnestie byla úspěšná ze 72%, což považujeme za velký úspěch. Nicméně stále evidujeme 831 výpůjček, které měly být vráceny dříve než 31. 12.2016.

A rozloučíme se stylově statisticky: za předpokladu, že se na 1 metr regálu vejde v průměru 65 knih, chybí nám necelých 13 metrů knih Tak snad se do konce roku dostaneme z nešťastné 13 na šťastnou 7.

face5  

Pavlína Vejmelková

Systémová knihovnice

Knihovna FF UK

 

amnestie final