Pracovní nabídky

Výběrové řízení ze dne 23. 4. 2021 – Ředitel/ředitelka Knihovny FF UK

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky Knihovny FF UK.