Archiv

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels nabízí zájemcům placené stáže

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels vyhlašuje konkurs na dvě místa pro placené stáže na tento semestr. Práce na obou místech odpovídají úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období.

Stáž v Labels přináší náhled na to, jak se teorie a zajímavosti v psychologii vytvářejí naživo

Laboratoř behaviorálních studií Labels je projektem Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK. Slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. Aktuálně jsou vypsána dvě místa pro placené stáže: o průběhu stáže a jejích přínosech hovoří studenti sociologie a psychologie.

Zájemci o empirickou práci v behaviorálních vědách se mohou hlásit na placenou stáž

FF UK a PsÚ AV ČR, v.v.i., vypisují placené stáže v laboratoři Labels pro letní semestr. Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech s dětmi, druhé na experimentech s vizuální pamětí.