Zájemci o empirickou práci v behaviorálních vědách se mohou hlásit na placenou stáž

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., vypisují dvě místa pro placené stáže v laboratoři Labels pro letní semestr akademického roku 2016/2017. Každá stáž odpovídá úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od března do konce zkouškového období. Odměna za jednosemestrální stáž bude 20 000 Kč.

Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech s dětmi, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Předpokladem pro obě místa je:

    1) být studentem FF UK v řádném studiu (Bc. 3+1 rok studia, NMgr. 2+1 rok studia),

    2) mít zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách (není nutné být studentem konkrétního oboru).

Zapojení do psycholingvistických experimentů s dětmi bude obnášet:

    1) práci s korpusem, vyhledávání vlastností slov,

    2) přípravu textových a obrázkových podnětů,

    3) zpracování literatury,

    4) administraci experimentů dětem v mateřských školách, komunikaci s rodiči a personálem školek.

Pro práci na vizuálně-paměťových experimentech potřebujeme někoho, kdo by:

    1) vytvářel podnětové fotografie v Praze a okolí,

    2) připravoval podněty = editoval fotografie (základní úpravy např. v Gimp),

    3) hledal literaturu,

    4) připravoval a administroval experimenty (PsychoPy, popř. eyetracking).

Přihlášky zasílejte Filipu Smolíkovi, vedoucímu laboratoře Labels (smolik@praha.psu.cas.cz), do 15. 2. 2017. Součástí přihlášky musí být životopis a motivační dopis dokládající zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK