Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels nabízí zájemcům placené stáže

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels vyhlašuje konkurs na dvě místa pro placené stáže na tento semestr. Práce na obou místech odpovídají úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období.

Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Předpokladem pro obě místa je:

1) být studentem FF UK,

2) mít zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách (není nutné být studentem konkrétního oboru).

Pro zapojení do psycholingvistických experimentů hledáme zejména někoho, kdo:

1) má zkušenost s editací a úpravou obrázků a jednoduchých videí v počítači, zejména v Adobe Premiere, nebo

2) má zkušenosti s prací s dětmi, ideálně s administrací úkolů a testů, a kontakty v mateřských školách.

Zkušenost s jazykovými korpusy je výhodou, ale není nutná.

Pro práci na vizuálně-paměťových experimentech potřebujeme někoho, kdo by:

1) připravoval podněty = editoval fotografie (základní úpravy např. v Gimp),

2) hledal literaturu,

3) připravoval a administroval experimenty (PsychoPy, možná eyetracking).

Zkušenosti s programováním výhodou, ale nejsou nutné.

Přihlášky zasílejte administrátorovi laboratoře Labels na e-mail labels@ff.cuni.cz do 12. 10. 2017. Součástí přihlášky by měl být životopis a motivační dopis, vysvětlující zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK