Archiv

FF UK převzala stipendia na prestižní britské univerzity

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová a proděkanka pro zahraničí doc. Eva Voldřichová Beránková převzaly od zástupce Anglo-Czech Educational Fund stipendia pro mladé vědecké pracovníky.