FF UK převzala stipendia na prestižní britské univerzity

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová a proděkanka pro zahraničí doc. Eva Voldřichová Beránková převzaly od zástupce Anglo-Czech Educational Fund stipendia pro mladé vědecké pracovníky určená pro studium na prestižních britských univerzitách.

V akademickém roce 2014/2015 budou ve Velké Británii studovat a vědecky pracovat tři studenti doktorského studia a dva mladí vědečtí pracovníci FF UK. Jedná se o studijní pobyty na London School of Economics and Political Science; Oxford Centre for Hindu Studies, University of Oxford; Institute of Archeology, University College London;  School of Modern Languages and Culture, University of Glasgow; Queen Mary, University od London.  Podpořeni byli kandidáti z následujících oborů: egyptologie, indologie, didaktika konkrétního jazyka, historie a politologie.

Stipendia Anglo-Czech Educational Fund představují zcela mimořádnou podporu vědeckých pracovníků, která pomáhá propojovat mladé české vědecké pracovníky v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti. FF UK tato stipendia převzala již po osmé.

Matej Cíbik, v současnosti student 4. ročníku doktorského studia na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, získal stipendium nadace Anglo-Czech Educational Fund v akademickém roce 2013/2014. Studijní pobyt strávil v Centre for Philosophy of Natural and Social Sciences, London School of Economics, kde se zaměřil na pojetí osoby v současné politické filozofii. Články Why We Should Abandon Self-Ownership a Heidegger and Political Liberalism, které Matej Cíbik během svého studijního pobytu zpracoval, momentálně upravuje k vydání v anglických recenzovaných časopisech.

„Kromě úzce zaměřené práce na dvou článcích jsem učinil zásadní kroky k dokončení mé disertační práce. Během pobytu jsem se účastnil více než tuctu konferencí, které se týkaly předmětu mého zájmu, a podařilo se mi setkat se s většinou předních filozofů v mém oboru. Účast na konferencích a diskuse s mými vrstevníky mi pomohly získat větší vhled do složitosti politické filosofie a trendů v této oblasti, do které bych sám rád přispěl,“ přibližuje Matej svůj zahraniční pobyt.

„Moje intelektuální zájmy nebyly omezeny jen na politickou filozofii. Na London School of Economics se v průběhu semestru každý všední den pořádají tři nebo čtyři přednášky renomovaných světových akademiků a odborníků z praxe, ve kterých diskutují své současné projekty. Přednášek jsem se účastnil, jak jen to bylo možné, šlo o jedinečnou příležitost, jak si rozšířit obzory. Tato představení různých předmětů, oborů a přístupů pro mne znamenají neocenitlnou zkušenost,“ dodává Matej.

Nadaci Anglo-Czech Educational Fund založil Arnošt Kramer, který v roce 1948 emigroval do Velké Británie. Jejím cílem je podporovat roční studijní a vědecké pobyty vynikajících studentů (doktorandů a mladých vědeckých pracovníků do 35 let) ve Velké Británii.  Uchazeči musejí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem. Důležitou podmínkou pro získání tohoto stipendia je také perspektiva, že stipendista bude po návratu do České republiky i nadále úzce spolupracovat s FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK