Proběhl nultý ročník Dne češtiny

V pondělí 22. 5. 2017 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nultý ročník Dne češtiny pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Odborníci na český jazyk a literaturu z pořádajících ústavů posluchače seznámili s aktuálními tématy jazykovědné i literárněvědné bohemistiky. Přednášky se tak zaměřily například na přijímání nových slov do slovní zásoby češtiny, prostředky neverbální komunikace u dětí, možnosti čtení Jana Nerudy v dnešní době nebo debuty soudobých českých autorů. Během obědové pauzy měli účastníci možnost zkusit si jazykové testy, surrealistické hry nebo úlohu z České lingvistické olympiády a jako odměnu si odnést publikace vydané pořádajícími ústavy. Prvního setkání se vedle studentů FF UK účastnili středoškolští studenti, učitelé i frekventanti univerzity třetího věku. Zkušenosti z nultého ročníku ukázaly, že o akci podobného typu je u veřejnosti zájem, a proto ji Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky od příštího roku zařadí mezi své pravidelné akce pořádané pro uchazeče, středoškolské studenty a jejich učitele i širokou veřejnost.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK