Open Letter to Viktor Orbán in Support of the Central European University in Budapest

Tiltakozó nyilatkozat a budapesti Közép-európai Egyetem ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya olyan felsőoktatási törvénymódosítási tervezetet kíván elfogadtatni, amely veszélyezteti a Magyarországon működő nemzetközi akadémiai intézmények további tevékenységét. Többek között a Közép-európai Egyetemét (CEU) is, melyet 1991-ben Prágában alapítottak és 1996-tól Magyarországon fejti ki tevékenységét, teljes összhangban az érvényes magyar jogrenddel.

A kormány által benyújtandó törvénymódosítás célja a Budapesten működő Közép-európai Egyetem tevékenységének megnehezítése, akár teljes ellehetetlenítése. A törvényekkel való ilyen típusú diszkriminatív visszaélés a nem demokratikus, tekintélyelvű társadalmi rendszerek jellemzője, melyekről az elmúlt évszázad tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy Európába immár soha nem térhetnek vissza. A magyar kormány eljárása a török egyetemeken nemrégiben lezajlott politikai és nacionalista tisztogatásokat, illetve a jelenlegi orosz rezsim igyekezetét idézi, amely a Szentpétervárott működő Európai Egyetem megszűntetését célozta.

A művelődéshez és az akadémiai világ tevékenységéhez Európa mindig nyitott módon viszonyult, szem előtt tartva a kutatás szabadságát és a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, azzal a céllal, hogy minél hathatósabban elősegítse az ismeretek és a társadalom fejlődését. Így volt ez a középkorban, a kezdetek kezdetén, majd a newmani és humboldti típusú egyetemeken, és így van ez mai is. A magyar kormány jelenlegi lépései, melyek a CEU és más nemzetközi oktatási intézmények ellen irányulnak, az európai kultúra és művelődés fenti hagyományaival mennek szembe.

A CEU Közép-Európa egyik legjobb felsőoktatási intézménye, amely céltudatos munkájának köszönhetően vált napjaink egyik legjobb hírű egyetemévé szerte a világon. A CEU más egyetemekkel szemben tanúsított nyitottsága jelentősen hozzájárul mind a magyarországi, mind régiónk más nemzetei felsőoktatásának színvonalához is. A CEU intenzíven együttműködik Közép-Európa akadémiai műhelyeivel, közös kutatási projektek, nyári egyetemek, illetve közösen szervezett konferenciák keretén belül is.

Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy a felsőoktatási törvény tervezett módosítását a jelenlegi formájában ne valósítsa meg. Amennyiben az akadémiai intézmények elleni támadásra mégis sor kerülne, szeretnénk hangot adni tiltakozásunknak és abbéli szándékunknak, hogy készen állunk megtalálni azt az új, teljes értékű otthont, melyben a Közép-európai Egyetem ismét visszatérhet akadémiai küldetésének teljesítéséhez.

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Faculty of Arts, Charles University

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Faculty of Humanities, Charles University

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Faculty of Social Sciences, Charles University

Mgr. Zdeněk Holý

Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Institute of International Relations Prague

Michael Žantovský

Vaclav Havel Library

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i.

Vlaďka Votavová

Association for International Affairs (AMO)

Statement in Support of the Central European University in Budapest

The Hungarian government lead by Viktor Orbán is currently preparing an amendment to the National Higher Education Act which would threaten the further activities of international academic institutions in Hungary. One of them is the Central European University (CEU), which was founded in Prague in 1991 and has been carrying out its activities in Hungary since 1996, completely in accordance with Hungarian law.

The aim of the amendment which is being prepared at the moment is to hinder or even prevent further activities of the Central European University in Budapest. Such discriminatory abuse of law is one of the characteristics of non-democratic, authoritarian regimes which we have never expected to see in Europe again. The action of the Hungarian government is on par with the recent political and nationalist cleansings at Turkish universities and with efforts on part of the Russian regime to close the European University in St Petersburg.

Since the Middle Ages through the classical universities, as imagined by Newman and Humboldt, to the present-day forms, European approach to education and the academic world has been characterised by openness, freedom of research, and international cooperation with the aim to develop human knowledge and society. Current steps of the Hungarian government, deliberately aimed against CEU and other international educational institutions, are going directly against the tradition of European culture and education.

CEU is one of the best academic institutions in Central Europe and has been for a long time building up a reputation of an excellent international university. By its openness towards other universities, it significantly contributes towards the quality of university education both in Hungary and in other countries of our region. CEU intensively cooperates with academic institutions in Central Europe by means of joint research projects, summer schools, and conferences.

We appeal on the Hungarian government not to introduce the amendment of the National Higher Education Act in its current form. Should such an attack on academic institutions really take place, we want to express our profound disagreement and determination to help CEU to find another suitable home and to renew its academic mission.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Faculty of Arts, Charles University

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Faculty of Humanities, Charles University

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Faculty of Social Sciences, Charles University

Mgr. Zdeněk Holý

Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Institute of International Relations Prague

Michael Žantovský

Vaclav Havel Library

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i.

Vlaďka Votavová

Association for International Affairs (AMO)

 

Contact for the media:

Ina Píšová, CUFA Spokesperson

+420 777 739 951

ina.pisova@ff.cuni.cz