Akademické obci

Zařazení aktivit Mediatéky Jazykového centra FF UK pod Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás informoval, že jsem se rozhodl k 1. únoru 2014 provést organizační změnu – pracovníci zařazení pracovně do Mediatéky Jazykového centra FF UK se převádějí na Ústav jazyků a komunikace neslyšících a s nimi i jejich celá dosavadní pracovní agenda.

Důvody, které mne k tomuto rozhodnutí vedly, jsou následující. Se vznikem nového fakultního pracoviště –Ústav jazyků a komunikace neslyšících – vzniká po letech kvalitní zastřešující platforma, pod kterou by se měly logicky postupně soustředit všechny aktivity související s náplní práce s neslyšícími, včetně dosavadních aktivit pracovníků Jazykového centra FF UK soustředěných na tyto studenty. Jednoznačným záměrem vedení fakulty je ještě větší zkvalitnění této práce, přičemž na prvním místě je podpora a servis studentům. Chtěl bych na tomto místě jednoznačně říci, že naším zájmem je zájem studentů, kteří rozhodně nepřijdou o dosavadní pomoc a přístup.

Věřím, že se tento záměr pod novým pracovištěm FF UK podaří naplňovat, k čemuž mu přeji hodně sil i invence.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Příloha: Text rozhodnutí


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK