Týden diverzity

V týdnu od 23. 11. do 26. 11. 2015 probíhá na Filozofické fakultě kulturně-vědecký festival Týden diverzity.  Klade si za cíl vytvořit prostor k setkání osobností z akademického, mediálního, neziskového a politického světa, prostor individuální reflexe hodnot jako rozmanitost, pestrost, lidskost a solidarita.

Týden diverzity nabízí přednášky domácích i mezinárodních odborníků, debaty prolínající se s hudbou a filmem, které se občas přelijí i do pražských ulic formou koncertů a tematických procházek. Vědecké otázky se překrývají s kulturními, potkávají se instituce a jejich představitelé, aby si spolu se studenty a širokou veřejností kladli otázku, zda potřebujeme rozmanitou nebo homogenní společnost a jakou vzájemnou rozdílnost jsme v různých oblastech schopni akceptovat.

Veřejné diskuze a přednášky

Diverzita a role institucí | pondělí 23. 11. | 14.30 | Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3–5, Praha | diskusní fórum se zástupci vybraných profesních prostředí (firmy, média, politika, neziskový sektor, státní instituce)

Idea univerzity dnes | úterý 24. 11. | 17.00 | Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha | panelová diskuse

Migrace a veřejný diskurz | středa 25. 11. | 9.30 | Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha | přednáška Ruth Wodak, lingvistky z Lancaster University ve Velké Británii

Hranice společenství | středa 25. 11. | 18.00 | Ústřední knihovna Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1, Praha | debata Multikulturního centra Praha

Tematické procházky po Praze

Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem | úterý 24. 11. | 15.30 | sraz na Malostranském náměstí u stromu

Poslouchání krajiny | středa 25. 11. | 14.00 | sraz v hlavní budově FF UK, učebna číslo 1, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Les v podpaží Prahy | středa 25. 11. | 14.00 | sraz na Staroměstském nám. u pomníku Mistra Jana Husa

Doprovodné akce

Koncert PKF – Prague Philharmonia | pondělí 23. 11. | 19:30 | kostel Nejsvětějšího Salvátoraakademická farnost Praha, Křižovnické náměstí, Praha | koncert | vstup volný

Diverzita očima studentů aneb diverz(it)ní kultura | čtvrtek 26. 11. | 16.00 | hlavní budova FF UK, místnost č. 104, nám. Jana Palacha 2, Praha | workshopy, diskuze, food festival „World cafés“

Během Týdne diverzity budou probíhat prezentace neziskových organizací, minikino, fonetický kvíz, tvorba obrazu, občerstvení Kuchařek bez domova či studentské workshopy.

tyden_diverzity_web_A3_02-1-724x1024tyden_diverzity_web_A3_02-2-724x1024

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK