Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) bude probíhat od pátku do soboty 10.–11. října 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci je zdarma, je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny.

Dvoudenní konference je určena akademikům, studentům a učitelům dějepisu a společenských věd. Jejím cílem je zprostředkovat pohled odborníků z celého světa na současná témata a metody spjaté s problematikou paměťových výzkumů souvisejících s tvorbou vzdělávacích kurikul a se vzdělávací praxí.

Jako hlavní řečníci vystoupí Aleida Assmannová (Univerzita v Kostnici, Německo), renomovaná autorka monografií a studií na poli interdisciplinárního výzkumu paměti; Peter Seixas (Univerzita v Britské Kolumbii, Kanada), přední didaktik dějepisu a odborník na historické vědomí; Felicitas Macgilchrist (Institut Georga Eckerta v Braunschweigu, Německo), odbornice na mezinárodní výzkum učebnic; Sirrka Ahonen (Univerzita v Helsinkách, Finsko), odbornice na postkomunistickou historii zemí střední a východní Evropy.

Součástí doprovodného programu konference budou workshopy, v rámci nichž zazní podobné otázky, jaké si klade hlavní konferenční program, s akcentem na jejich prohloubení nebo zodpovězení s ohledem na praktickou školní výuku, případně běžný pohyb v naší společnosti.

V pátek 26. září se uskuteční workshop Fotografie v didaktice dějepisu. V pátek 3. října proběhne workshop, který se pokusí z práce s Wikipedií jako zdrojem znalostí o minulosti vytěžit nové kompetence pro práci s médii. Workshop v pátek 17. října se bude věnovat možnostem využití dokumentárního filmu ve výuce. Tyto workshopy budou probíhat v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2).

Workshop s názvem Stopy paměti, který nabídne jiný pohled na otázky, jež budou předmětem odborné debaty na konferenci, se uskuteční v sobotu 4. října v Ústí nad Labem.

Program konference společně s doplňujícími informacemi k přihlašování účastníků je k dispozici na webových stránkách schoolxmemory.eu.

 

Kontaktní osoba za FF UK pro média:
Mgr. Ing. Jana Kučerová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822

V Praze dne 2. 9. 2014

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK