Den latiny

11. listopadu 2013

Druhý ročník Dne latiny uspořádal v hlavní budově Filozofické fakultay UK Ústav řeckých a latinských studií FF UK. Akce určená především středoškolských studentům a učitelům si kladla za cíl představit latinu jako bránu do mnoha vědních oborů a ukázat, že její znalost je i v současné době velmi praktická. Program složený z přednášek a seminářů byl obohacen o filmové i i divadelní produkce. Den latiny nabídl 21 přednášek a seminářů z oblasti antických dějin a kultury, klasické archeologie, středověké i novověké společnosti a lingvistiky, ale také přednášky a semináře vztažené k naší současnosti, mimo jiné i kurzy aktivní latiny.

Zdroj fotografií: archiv FF UK