Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013)

Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013)

10. listopadu 2013

Vernisáž výstavy věnované historii překladatelství a tlumočnictví se uskutečnila 10. listopadu v prostorách Šporkova paláce. Výstava byla vytvořena u příležitosti padesátiletého výročí existence oboru Ústavem translatologie FF UK. Vernisáže se zúčastnily více než tři sta absolventů oboru, vyučujících a zástupců profesních organizací. Expozice se zaměřuje na tři tematické linie: dějiny studijního oboru překladatelství a tlumočnictví, vzpomínky absolventů a společensko-politický kontext překladatelské a tlumočnické práce před rokem 1989. Výstava je k vidění ve Šporkově paláci do 30. června 2014.

Více informací k tématu v článku Překladatelství a tlumočnictví se na českých univerzitách učí už půl století. Historii oboru připomíná výstava

Zdroj fotografií: Archiv FF UK