090818

Dny České divadelní encyklopedie. Praha a Kuks 27. – 29. srpna 2009.

 

Katedra divadelní vědy FF UK pořádá společně s Kabinetem pro studium českého divadla Institut umění – Divadelního ústavu setkání autorů, redaktorů, lektorů, recenzentů, vydavatelů, spolupracovníků, podporovatelů a příznivců všech dosud vydaných i připravovaných svazků České divadelní encyklopedie (ČDE). Akce se koná při příležitosti dovršení deseti let práce na projektu ČDE a 50. výročí založení Divadelního ústavu (nyní Institut umění – Divadelní ústav, IDU), a zúčastní se jí na 80 divadelních historiků z České republiky a ze zahraničí.

V rámci Dnů ČDE se v pátek 28. srpna na půdě FF UK (posluchárna č. 200) uskuteční konference se zahraniční účastí na téma Divadelní lexikografie – zkušenosti a perspektivy. V dopolední části konference nazvané Deset let České divadelní encyklopedie budou rekapitulovány zkušenosti, získané při práci na vydaných a rozpracovaných svazcích ČDE a na encyklopedických projektech dalších badatelských institucí (organizace a financování výzkumné práce, badatelská tradice a kontinuita, mezinárodní spolupráce a šíření poznatků prostřednictvím překladů). V odpolední sekci Divadlo v historickém kontextu. Prameny – poznatky – interpretace představí pozvaní přednášející nové poznatky k biografiím osobností, projekty výzkumu evropského divadelního repertoáru a muzejní fondy, relevantní pro divadelní historiografii českých zemí.

Výzkumné projekty ČDE jsou realizovány s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Ve jmenované ediční řadě byly dosud vydány čtyři svazky: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. Eva Šormová, Praha 2000; Český taneční slovník. Tanec – balet – pantomima, ed. Jana Holeňová, Praha 2001; Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. Jitka Ludvová, Praha 2006 a Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. Alena Jakubcová, Praha 2007; pod vedením Barbary Topolové právě vzniká svazek věnovaný činohernímu divadlu 19. století. První dva svazky vydal Divadelní ústav, na vydání dalších dvou se podílelo Nakladatelství Academia a finančně je podpořila Akademie věd České republiky. V současné době se ve spolupráci s Rakouskou akademií věd a nakladatelstvím Böhlau Verlag připravují překlady Staršího divadlaHudebního divadla do němčiny. Překlady, podnícené pozitivním ohlasem ČDE v odborných kruzích, zprostředkují shromážděné a utříděné informace zahraničním historikům divadla, hudby, literatury a kulturní historie. V rámci Dnů ČDE se uskuteční zasedání mezinárodní redakční rady německého vydání lexikonu Starší divadlo v českých zemích. Osobnosti a díla. Překlad podporuje Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a Česko-německý fond budoucnosti.


Program Dnů ČDE zakončí návštěva festivalu Theatrum Kuks v historickém areálu Šporkova lázeňského sídla. Kromě divadelních a hudebních produkcí bude na programu přednáška badatelky specializované na výzkum barokního divadla Bärbel Rudin M.A. (Windrose, Studienstätte für Theater Forschung Kultur, Kieselbronn) Brunnenkur mit Hanswurst und Thomas Morus. Kukus oder Ems? Kulturräumliche Aspekte barocker Badetheater / V lázních s Hanswurstem a Thomasem Morem. Kuks nebo Ems? Kulturně teritoriální aspekty barokního divadla.

 

Pořadatel

Institut umění – Divadelní ústav

Příprava a vedení konference

Kabinet pro studium českého divadla IDU

Pořadatelská spolupráce

Katedra divadelní vědy FF UK

Teatrologická společnost

Theatrum Kuks

Podporovatelé ČDE a překladového projektu

Česko-německý fond budoucnosti

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 

Program konference

http://dv.ff.cuni.cz/aktuality/files/Program%20Dnů%20ČDE_090616103633.pdf

Praha 18. 8. 2008

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK