081222

Filozofická fakulta připomene 40. výročí sebeupálení Jana Palacha

 

Ve dnech 15.–16. ledna 2009 se na Filozofické fakultě UK a v Národním muzeu uskuteční seminář, který připomene 40. výročí od sebeupálení Jana Palacha. Ve čtvrtek 15. ledna 2009 proběhnou ve velké aule FF UK postupně tři diskusní panely, v nichž zasednou historici, pamětníci studentského hnutí 1968 a na závěr filosofové s teology. Během dne budou zároveň promítnuty filmy Les a Deset bodů.

V pátek 16. ledna dopoledne bude v Národním muzeu následovat projekce dalších filmů za účasti jejich autorů (Uslyšíte můj křik, Jan 69, Tryzna, Ticho). Odpoledne se v Národním muzeu uskuteční pamětní setkání s osobnostmi veřejného života, které jsou s činem Jana Palacha spojeny. Ve 14.30 hod. – tedy přesně v okamžik, kdy se Jan Palach před 40 lety zapálil – proběhne před budovou Národního muzea pietní akt.

V 18.00 hod. bude následovat ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora vzpomínková bohoslužba celebrovaná Tomášem Halíkem, která bude zakončena průvodem se svíčkami k pamětní desce Jana Palacha na FF UK.

K příležitosti 40. výročí smrti Jana Palacha zároveň vydávají FF UK, ÚSTR ČR a nakladatelství TOGGA knihu Jan Palach ´69. V Křížové chodbě Karolina pak proběhne od 16. 1. do 14. 2. 2009 výstava o Janu Palachovi.

Seminář je volně přístupný pro veřejnost. Podrobný program bude vyvěšen na stránkách Filozofické fakulty počátkem ledna 2009.

 

Praha 22. 12. 2008

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK