Aktuality

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

24. 5. 2022

Katedra psychologie | Ústav filosofie a religionistiky | Ústav pro dějiny umění | Ústav řeckých a latinských studií | Ústav světových dějin | finanční manažer oddělení stavebně-investičních projektů | personalista/personalistka | referent/ka grantového oddělení | referent/ka přijímacího řízení | tajemnice/tajemník

Studentka programu Bohemistika pro cizince na FF UK získala Cenu Vladimíra Macury

23. 5. 2022

Minami Toyoshima získala na 20. ročníku Studentské literárněvědné konference (SLKO) ocenění za svůj příspěvek Alternativní jazyk ve hrách Václava Havla – rytmus ve hrách Ztížená možnost soustředění a Largo desolato. V textu analyzovala krizi komunikace prostřednictvím jazyka se zaměřením na rytmus jakožto centrální komunikační princip Havlových her. 

Small Talk – Autoři podcastu Balast: Odpovídat na některé otázky „nevím“ jsme se naučili na FF UK

20. 5. 2022

Je tomu právě rok, týden a dva dny, co se do českého veřejného prostoru pustil Ondřej Černý a Filip Liška s projektem, jehož cílem je, mimo jiné, představovat expertizu a význam humanitních a společenskovědních oborů. Za tento podcast nedávno získali i Cenu Jana Palacha.

Historik Jiří Mikulec byl znovujmenován afiliovaným členem Filozofické fakulty UK

19. 5. 2022

Prof. Mikulec se stal členem akademické obce FF UK se stal na základě dlouhodobé spolupráce s Ústavem českých dějin již od roku 1995. Na ústavu zajišťuje výuku závěrečného období raného novověku, v rámci kterého se zaměřuje na politické, kulturní a především náboženské dějiny.

Byl zvolen nový Akademický senát FF UK na funkční období 2022–2025

19. 5. 2022

Elektronické volby skončily 18. května 2022 a bylo zvoleno 15 senátorů za studentskou kurii a 16 za akademické pracovníky.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru. Díky špičkovým pedagogům a vědeckým pracovníkům je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici. Absolventi fakulty se uplatňují v oblastech vědy, kultury či politiky.

Najdete nás také na sociálních sítích