Archiv

Úspěšný program v rámci Erasmu připravuje odborníky v oblasti kulturní politiky

První absolventkou programu ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate: Text and Event in Early Modern Europe, který realizuje konsorcium složené ze čtyř univerzit, je Martina Pranić, Ph.D.