Archiv

Byla spuštěna pracovní verze Online encyklopedie migrace

Encyklopedie je současný rozsáhlý projekt Studentského hnutí za solidaritu ve spolupráci s FF, FSV, FHS, ETF a PF UK. Jejím posláním je zmapovat relevantní témata a pojmy související se současnou tzv. uprchlickou krizí.