Archiv

Lokální funkce kultury

Ondřej Hubáček s kolektivem pracovníků Ústavu etnologie FF UK publikovali první část výsledků projektu, jehož cílem je navrhnout a v praxi ověřit systém evaluace veřejných kulturních služeb, konkrétně podpory lokálních a regionálních kulturních aktivit pro města a jejich obyvatele. Publikace přináší přehledně uspořádaná teoreticko-metodologická východiska řešení projektu, založeného na případových studiích prováděných ve třech menších městech – Českém Krumlově, Blatné […]