Archiv

Prof. Rychlík získal významná ocenění

Prof. Jan Rychlík z Ústavu českých dějin FF UK během svého pobytu v Bulharsku a Makedonii obdržel titul doctor honoris causa a převzal pamětní zlatou medaili Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii.