Archiv

Byla otevřena výzva pro podání návrhů projektů ERC Starting grants

ERC Starting grants jsou prestižní granty určené na podporu projektů mladých vynikajících badatelů ve fázi rozvíjení nezávislé kariéry a vytváření výzkumných týmů.