Byla otevřena výzva pro podání návrhů projektů ERC Starting grants

ERC Starting grants jsou prestižní granty určené na podporu projektů mladých vynikajících badatelů ve fázi rozvíjení nezávislé kariéry a vytváření výzkumných týmů. Řešitelem může být badatel, který dosáhl Ph.D. v rozmezí 2–7 let před datem 1.1.2015, doba trvání projektu může být až 5 let s rozpočtem € 1,5–2 mil. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence projektu i jeho hlavního řešitele. Projekty nemají předem stanovená témata, hlavní řešitel si může libovolně sestavit tým. Uzávěrka pro podání návrhu je 3.2.2015.

Text vyhlášení výzvy naleznete zde: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html

Další informace poskytne Grantové oddělení FF UK (martina.miechova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK