Archiv

e-Kniha týdne #16: Water Planet: The Culture, Politics, Economics, and Sustainability of Water on Earth

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Water Planet, která se z mezioborových perspektiv zabývá vodou jakožto životně důležitým zdrojem.

e-Kniha týdne #15: Family Language Policies in a Multilingual World

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Family Language Policies in a Multilingual World, která se zabývá problematikou použití a výuky jazyka v bilingvním či multilingvním prostředí, například v rodinách. Titul může být přínosem nejen zájemcům o lingvistické obory, psychologii či pedagogiku.

e-Kniha týdne #14: Handbook of Collective Intelligence

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Handbook of Collective Intelligence, která shrnuje dosavadní výzkum v prudce se rozvíjejícím průnikovém oboru kolektivní inteligence. Titul může být přínosem nejen zájemcům o obory psychologie či sociologie.

e-Kniha týdne #13: Hry do kapsy (série)

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Tipem tohoto týdne je pětidílná série Hry do kapsy, která přináší desítky přehledně řazených sociálně psychologických, motorických a kreativních her pro všechny věkové kategorie. Série může být přínosem nejen zájemcům o obory psychologie či pedagogiky.

e-Kniha týdne #12: Right and Wrong – A Practical Introduction to Ethics

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Tipem tohoto týdne je publikace Right and Wrong, která z perspektivy západních etických tradic zkoumá otázky toho, co je správné, co špatné a jak to od sebe odlišit. Kniha může sloužit jako praktický úvod do etiky nejen studentům filozofie.

e-Kniha týdne #11: Celebrating Life Customs Around the World

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Pro tento týden vybíráme titul Celebrating Life Customs Around the World, který dokumentuje stovky tradic, zvyků a rituálů z celého světa od narození člověka až po jeho smrt.

e-Kniha týdne #10: The Spark of Learning

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením tohoto týdne je publikace The Spark of Learning, která se s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům z psychologie a neurovědy zabývá moderními metodami výuky ve vyšším vzdělání.

e-Kniha týdne #09: Interpreting Music

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením pro tento týden je titul Interpreting Music od autora Lawrence Kramera. V publikaci se autor zabývá otázkami o významu hudby a a její interpretaci v širším filozofickém a kulturním kontextu.

e-Kniha týdne #08: Around the Globe – Rethinking Oral History with Its Protagonists

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením tohoto týdne je publikace domácího autora Around the Globe – Rethinking Oral History with Its Protagonists. Publikace přináší rozhovory s třinácti mezinárodními autoritami v disciplíně orální historie.

e-Kniha týdne #07: Information and Society

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybranou e-knihou týdne je tentokrát publikace Information and Society od Michaela K. Bucklanda, která se zhuštěnou a přístupnou formou zabývá informační společností a aspekty, které se jí týkají.