FAQ: Časté otázky

tip: V obsahu můžete vyhledávat klávesou F3 (případně CTRL+F)

Co je to Knihovna FF UK? Kde ji najdu? Jakou má otevírací dobu?

Knihovna FF UK ve skutečnosti není jednou jedinou knihovnou, ale celou sítí knihoven. Tuto síť tvoří celkem 26 oborových knihoven a Středisko vědeckých informací. Z toho vyplývá, že nelze jednoduše říct, kde se Knihovna FF UK nachází, neboť každá z knihoven, které síť tvoří, má své vlastní umístění v rámci budov FF UK. Z formálního hlediska je umístění Knihovny FF UK shodné s umístěním Střediska vědeckých informací (SVI) a ředitelky Knihovny FF UK. Stejně je to s otevírací dobou – každá z knihoven, které Knihovnu FF UK tvoří má svou vlastní otevírací dobu. Ředitelka Knihovny FF UK a pracovníci Střediska vědeckých informací mají stanovené úřední hodiny.

 


Co je to Středisko vědeckých informací (SVI)? Co má za úkol a kde jej najdu?

SVI organizačně spadá pod Knihovnu FF UK (viz výše) a jeho úkolem je zajištění majetko-právní evidence knihovních fondů a informačních zdrojů na FF UK, metodická podpora oborových knihoven, jmenná a věcná katalogizace dle platných norem a pravidel, správa automatizovaného knihovního systému, správa seriálů, správa elektronických informačních zdrojů, sběr dat publikační činnosti FF UK a podpora vědy a výzkumu na FF UK.

Kontakty na pracoviště a pracovníky SVI najdete zde.

 


Je Knihovna FF UK to samé, co Knihovna Jana Palacha?

Není. Knihovna Jana Palacha je jednou z 26 knihoven, které tvoří síť Knihovny FF UK. Viz otázka „Co je to Knihovna FF UK?„. Knihovna Jana Palacha nicméně díky svému umístění, velikosti, otevírací době, šíři a zaměření knihovního fondu plní do určité míry roli ústřední knihovny na FF UK. Označení „ústřední knihovna“ nebo „centrální knihovna“ ale nejsou zcela přesné a nepoužívají se.


 

Nejsem student, vyučující ani zaměstnanec fakulty, můžu přesto navštěvovat knihovny na FF UK?

Ano, všechny knihovny Filozofické fakulty jsou otevřeny veřejnosti. Pro prezenční studium není nutná žádná registrace. Proobjednávání dokumentů ze skladů a absenční výpůjčky domů je nutné mít kartu externího uživatele, kterou vydávají Výdejní centra průkazů UK (https://www.cuni.cz/UK-3249.html). Vydání tohoto průkazu je zpoplatněno. Samotná registrace do knihoven je však zdarma. Čtenář se zaregistruje vyplněním papírové přihlášky v první navštívené knihovně Filozofické fakulty, a tím může využívat absenčních výpůjček ve všech knihovnách Filozofické fakulty.

 


 

Mám přerušené studium nebo píšu rigorózní práci. Mohu nadále navštěvovat knihovnu jako dosud? 

Ve chvíli, kdy formálně přerušíte studium anebo v případě, že píšete rigorózní práci z pohledu pravidel již nejste studentem fakulty. Chcete-li využívat služby knihoven Filozofické fakulty, postup je stejný jako v případě uživatelů z řad veřejnosti. Je tedy potřeba založit si kartu externího uživatele služeb UK a zaregistrovat se. Pro více informací viz otázku „Nejsem student, vyučující ani zaměstnanec fakulty, můžu si přesto navštěvovat knihovny na FF UK?“ výše.

 


Jak a kde mohu zaplatit zpozdné (pokutu)? Mohu platit i převodem?

Pokud vám vznikne zpozdné, protože jste včas nevrátili knihy, je třeba zpozdné co nejdříve uhradit. Dokud zpozdné neuhradíte, nemůžete si půjčovat další knihy. Zpozdné můžete zaplatit buď v hotovosti ve vybraných knihovnách na FF UK anebo běžným bezhotovostním převodem. Veškeré informace o uhrazení zpozdného najdete zde.


V knihovně mi vznikl dluh za nevrácené knihy. Knihy jsem ale nemohl/a vrátit z vážných důvodů. Může mi být zpozdné odpuštěno?

Nejprve je nutné knihy vrátit. Jakmile je tak učiněno, je možné požádat ředitelku Knihovny FF UK o odpuštění zpozdného, a to písemnou formou (nikoliv emailem). Důvody pro odpuštění jsou vyjmenovány ve výpůjčním řádu Knihovny FF UK (https://www.ff.cuni.cz/knihovna/vypujcni-rad/)

 


Ztratil/a jsem knihu a nabíhá mi zpozdné. Co mám dělat?

Co nejrychleji informujte knihovnu, ve které jste si knihu půjčil, aby se vám nenačítala pokuta, když už víte, že knihu nebudete moci vrátit včas. Knihovník zastaví načítání pokuty, sepíše s vámi protokol o ztrátě a domluví další postup. Tím může být, že koupíte stejnou knihu, pokud již není na trhu, knihovník navrhne ji buď zaplatit nebo s vámi domluví nákup jiné knihy ve stejné cenové hladině. Více viz Výpůjční řád, čl. 18 (Přejít)

 


Nabíhá mi zpozdné, ale neplánovaně jsem odjel/a z Prahy. Knihu zapomněl/a na Moravě apod. Co mám dělat?

Co nejrychleji informujte knihovnu, aby vám knihovník mohl knihu prodloužit.

 


V knihovně nikdy není to, co potřebuji. 

Akvizici Knihovny FF UK lze ovlivnit. Knihy vybíráme podle požadavků vyučujících i studentů, sledujeme knižní trh. Přestože se snažíme nakupovat dle požadavků, někdy se stane, že je kniha vyprodaná nebo již dlouho nevyšla. Sledujeme tedy i antikvariáty. Chybí-li vám nějaká kniha ve fondu, dejte nám vědět, a bude-li kniha na trhu dostupná a zároveň bude relevantní, koupíme ji. Požadavky zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře. Přejít na formulář.

 

 


Potřebuji knihu, která v knihovnách na FF UK není, ale má ji knihovna jinde v ČR nebo v zahraničí. Můžete mi zprostředkovat výpůjčku?

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) umožňuje interním uživatelům FF UK (zaměstnancům a studentům fakulty) získat dokumenty, které se nenacházejí ve fondu Knihovny FF UK, z mimopražských knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí (mezinárodní MVS). MVS poskytujeme zdarma, MMVS je zpoplatněna dle ceníku Národní knihovny ČR.

Literatura půjčená prostřednictvím MVS a mezinárodní MVS je určená pouze k prezenčnímu studiu ve studovnách Knihovny Jana Palacha. Na žádost je možné knihu doručit k prezenčnímu studiu do jiné oborové knihovny FF UK. Knihu do oborové knihovny přenáší zaměstnanec zajišťující MVS a mezinárodní MVS (nikoliv čtenář). Více viz https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/mvs/

 


Mám dotazy týkající se elektronických informačních zdrojů (EIZ). 

Podívejte se prosím na časté otázky spojené s používání elektronických zdrojů. Přejít.