Doc. Michal Pullmann děkanem FF UK

Doc. Michal Pullmann se 1. února ujal funkce děkana Filozofické fakulty UK. Rektor Univerzity Karlovy doc. Pullmanna oficiálně uvedl do úřadu předáním jmenovací listiny 25. ledna 2018 během zasedání vědecké rady UK. Doc. Pullmann byl kandidátem na funkci děkana FF UK na funkční období 2018–2022 zvolen na zasedání Akademického senátu FF UK 9. listopadu 2017.

Michal Pullmann vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 2010 byl ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde se roku 2014 habilitoval s prací Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu.

Odborně se zaměřuje na sociální a hospodářské dějiny 20. stol., dějiny státního socialismu (s důrazem na společenské a hospodářské procesy), dějiny historiografie a metodologii historie. Vede kurzy k moderním sociálním dějinám (s důrazem na sociální dějiny Evropy), k dějinám komunistických diktatur (s důrazem na Sovětský svaz a Československo) a metodologii sociálních dějin.

Jako priority svého funkčního období 2018–2022 si Michal Pullmann vytkl solidaritu, otevřenou komunikaci a transparentnost.

související: Volby také na UK. Rektor jmenoval nové děkany [iforum.cuni.cz, 25. ledna 2018]

foto: Vladimír Šigut


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK