Výstava o Templetonově ceně

Vernisáž výstavy o Templetonově ceně se konala 17. února 2015 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu zahájila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová a prof. Tomáš Halík, laureát Templetonovy ceny za rok 2014.

foto: archiv FF UK