65 let novořečtiny

Ve čtvrtek 12. prosince byla zahájena výstava 65 let novořečtiny na UK – 50 let od úmrtí doc. Dimitrise Papase, kterou uspořádal Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Expozice se věnuje historii oboru po druhé světové válce, kdy byl zřízen lektorát novořeckého jazyka na UK, a zakladateli výuky novořečtiny na FF UK doc. Dimitrisu Papasovi. Výstavu uvedl Ing. Jiří Gregor, proděkan FF UK pro rozvoj, k účastníkům také promluvili autoři výstavy.

Zdroj fotografií: Archiv FF UK